Çin’in Dış Ticaretin Büyüklüğü

Çin’in Dış Ticaretin Büyüklüğü 2004 yılındaki 1.15 trilyon dolarlık dış ticaret hacmi ile dünya 3. olan Çin bu unvanını 2005 yılında da korumuş, Temmuz 2005’te gelen % 2.1’lik revalüasyon sonrasında dahi 2005 yılının tamamında rekor dış ticaret fazlası vererek dikkatleri bir kez daha üzerine çekmiştir. 2005 yılında dış ticaret hacmi yıllık % 23.2 artışla 1422 milyar dolar olan Çin’de %28.4 artan ihracat yıl sonunda 762.0 milyar dolara ulaşırken, ithalat ise…

Çin’in İthal Ettiği Mallar

Çin’in İthal Ettiği Mallar Çin’in ithalatı, önemli maddeler bazında incelendiğinde ilk sırayı 175 milyar dolar ile elektrikli makina ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları almaktadır. Bunu 96 milyar dolar ile Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik aletler ve cihazlar, 64 milyar dolar ile mineral aykıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, 50 milyar dolar ile optik alet ve cihazlar ve 33 milyar dolar ile plastikler ve mamülleri takip…

Çin’in İthalat Politikası

Çin’in İthalat Politikası İthalat hakları, Çin’de bulunan yabancı yatırım holding şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ayrıca yabancı yatırımlı bir araştırma-geliştirme merkezi, ürünlerin Çin pazarındaki talebini tespit etmek amacıyla sınırlı miktarda yeni ve yüksek teknoloji ürününü ithal edebilir. Üretime yönelik yabancı yatırım işletmeleri, holding şirketleri veya araştırma-geliştirme merkezleri, genişletilmiş ticari operasyonlarla iştigal etmeleri durumunda inceleme için başvuruda bulunmak, ayrıca iş kapsamlarını  genişletmeleri durumunda onay almak ve operasyonları ile ilgili olarak her…

Çin Ve AB Arasındaki Tekstil İlişkisi

Çin Ve AB Arasındaki Tekstil İlişkisi Hazırgiyim alanında Türkiye’nin en önemli rakipleri arasında, düşük ihraç fiyatlarına sahip Uzakdoğu ülkeleri ve özellikle de Çin gelmektedir. AB pazarına oranla Türkiye, ABD pazarında Çin ile rekabette daha zayıftır. Çin’in bu pazarda Türkiye’ye göre etkinliği fazladır. Çin’in DTÖ’ne katılımı sonrasında ABD’nin bu ülkeye yönelik kotaları kaldırdığı ölçüde, Çin’in pazar payını artırması ve Türkiye gibi herhangi bir tercihi düzenlemeden yararlanmayan tedarikçi ülkelerin pazar paylarında da…

Çin Tekstili ve DTÖ Üyeliği

Çin Tekstili ve DTÖ Üyeliği 2001 yılında Katar’da düzenlenen toplantıda DTÖ üyeliğinin kabul edilmesi ile Çin uluslararası ticarette yasal güvenceler elde etmiştir. DTÖ üyeliğinin ilk etkileri öncelikle bölge ülkelerinde hissedilecektir. Güneydoğu Asya ülkeleri, Çin’in ucuz işgücü ve ölçek ekonomisi avantajları nedeniyle sahip olduğu rekabetle karşı karşıyadır. Çin kökenli ürünler bölgedeki ülkelerde fiyatları baskı altında tutmakta ve ekonomik büyümelerini yavaşlatıcı etkide bulunmaktadır. Çin sahip olduğu iç pazarın büyüklüğü ve ucuz iş…

Çin’e Giriş Ve Çıkışlarda Yasaklı Ürünler

Çin’e Giriş Ve Çıkışlarda Yasaklı Ürünler Değişik silah türleri, silah taklitliğinde kullanılan mallar, cephane ve patlayıcılar; Sahte para faturaları ve teminatları; Basılmış cisimler, filmler, resimler, kasetler, audiokasetler, videokasetler, “phonograph” kayıtları, optik laser diskleri, bilgisayar hafıza medya ve Çin’in politikasına, ekonomisine, kültürüne ve ahlakına zarar verebilecek bütün diğer ürünler; Değişik sert/keskin zehir türleri; Afyon, morfin, eroin ve marihuana, ve aynı zamanda insanlarda bağımlılık yaratan başka uyuşturucu ve ruhsal uyuşturucu maddeleri; Hayvanlar,…

Çin’in İthalat Ve İhracat Yönetimi

Çin’in İthalat Ve İhracat Yönetimi Genel Ticaret Genel ticaret, ithalat-ihracat hakkına (lisansına) sahip olan işletmeler tarafından ihracat-işleme (ihracat amaçlı üretim) ticareti ile ilgili olmayan malların ithalat ve ihracat işlemlerini ifade etmektedir. ÇHC gümrük istatistiklerinde, genel ticaret, Kredi veya mali yardım kullanarak yapılan ithalat ve ihracat, Yabancı sermaye şirketlerince, ihracat amaçlı üretim ve yurtiçi piyasada satış için ham ve ara malı ithalatı, Yabancı sermayeli şirketlerce satın alınan ya da yabancı sermayeli…

İşadamları’nın Çin’de Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

İşadamları’nın Çin’de Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Sağlam Kontratlar Yapılmalı Hukuksal danışmanlık alınmalı açık ve güvenilir kontratlar yapılmalı, Çinli ortağın hukuksal konularla ilgili tavsiyeleriyle hareket edilmemeli. Projelerin Gerçekleştirilebilirliği, Profesyonel Destek Almak Suretiyle İyi Araştırılmalı:  Bir iş projesinin kârlılığının tespitinde sunulan teşviklerin cazipliği veya verilen sözlerle değil, rasyonel kârlılık hesabı ile hareket edilmeli, çok hızlı büyüyen bir ekonomide geleceği kestirmenin zorlukları göz önünde bulundurularak, uzun dönemde kâra geçmesi beklenen işlerden kaçınılmalı. Pazara…

Çin Pazarına Giriş Noktaları

Çin Pazarına Giriş Noktaları Hong Kong Hong Kong dünyanın, en serbest ekonomisi, en yüksek kişi başı gelire sahip ikinci ülkesi, en büyük döviz rezervine sahip üçüncü ülkesi. İnsanların, malların, sermayenin ve bilginin serbest dolaşımına dayalı sistemi var. Yabancı ve yerli yatırımcılar için eşit uygulamalar, düşük ve öngörülebilir, basit bir vergi sistemi sözkonusu. İthal edilen mallardan gümrük ve benzeri vergiler alınmıyor. Hong Kong’un Çin pazarına giriş için seçilebilecek en uygun nokta…

Çin’li Tüketicinin Özellikleri

Çin’li Tüketicinin Özellikleri Çok çalışıyor olmanın sonucu olarak harcamaya düşkünlük, Kapalı bir toplum halinde yaşamanın getirdiği tekdüzelikten kurtulan halkın, batı tarzı, şık ve modern kişisel zevlerin oluşması, Dış görünüşe önem verilmesi ve özen gösterilmesi, Duygusal tüketimin ön planda olması, Kişisel stil oluşturma çabası, Eğilimlere hassasiyet, Yeni ürünlere ve yaratıcı fikirlere ilgi, Karar almadaki bireysellik, Kişisel bütçe yönetimi ve ödeyebilirlik oranında harcama isteği, Denenmiş marka ve ürünü tercih etmedeki isteklilik, Sağlıklı…