Çin Konsolosluk Bilgileri

Çin Konsolosluk Bilgileri ÇHC Ankara Büyükelçiliği Gölgeli Sokak No.34, 06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA 06700 Tel:312-4360328 Faks:312-4464248 E-mail: sgbgs@superonlıne.com İstanbul Başkonsolosluğu Memduhpaşa Yalısı Kireçburnu Mah. Mısırlı Cad. Sarıyer. İSTANBUL Tel :212-2992634 / 212-2992188 Faks:212-2992633 / 2992187

Çin’in Devlet Kuruluşları

Çin’in Devlet Kuruluşları Enformasyon Sanayi Bakanlığı Ministry of Information Industry 13 Xichang ,anjie Beijing 100804 Tel: (86-10) 66038848 Faks: (86-10) 66011370 Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Ministry of Science and Technology Yi 15 Fuxinglu Haidian Beijing 100862 Tel: (86-10) 68530145 Faks: (86-10) 68512594 Merkez Bankası ÇHC Dış Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Bakanlığı Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation (MOFTEC) Dış Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkilerden sorumlu bakanlıktır. Daha ayrıntılı bilgi…

Çin Ticaret Odaları ve Diğerleri

Çin Ticaret Odaları ve Diğerleri Türk Çin Ticaret Odası The Turkish – Chinese Chamber of Commerce 2002 yılında kurulan bu organizasyonun başlıca faaliyetleri şöyledir; Türkiye ile Çin arasındaki ticareti desteklemek ve geliştirmek,işadamları arasında iyi iş ilişkilerinin oluşmasını sağlamak, Türk ürünlerinin Çin’e ihracatını geliştirmek, Türk ürünlerinin Çin’e ihracatına yönelik fuar ve sergileri organize etmek ve bu amaşla düzenlenen fuarlara iştirak etmek, Türk ve Çin firmalarının karşılıklı pazarlara girişi için aracı olarak…

Çin’deki Bazı Kamu Kuruluşlarının İnternet Adresleri

Çin’deki Bazı Kamu Kuruluşlarının İnternet Adresleri Government Online http://www.gov.cn Ministry of Communications www.moc.gov.cn Ministry of Construction www.cin.gov.cn Ministry of Culture www.ccnt.gov.cn Ministry of Education www.moe.edu.cn Information Center www.ceic.gov.cn Chinese Electronics Standardization Institute www.cesi.gov.cn Ministry of Finance www.mof.gov.cn Ministry of Foreign Affairs www.fmprc.gov.cn Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation www.moftec.gov.cn Ministry of Health www.moh.gov.cn Ministry of Information Industry www.mii.gov.cn Ministry of Land and Resource www.mlr.gov.cn Ministry of Labor and Social…

Çin’in Geçmiş Yıllardaki Durumu

Çin Tekstili ve DTÖ Üyeliği 2001 yılında Katar’da düzenlenen toplantıda DTÖ üyeliğinin kabul edilmesi ile Çin uluslararası ticarette yasal güvenceler elde etmiştir. DTÖ üyeliğinin ilk etkileri öncelikle bölge ülkelerinde hissedilecektir. Güneydoğu Asya ülkeleri, Çin’in ucuz işgücü ve ölçek ekonomisi avantajları nedeniyle sahip olduğu rekabetle karşı karşıyadır. Çin kökenli ürünler bölgedeki ülkelerde fiyatları baskı altında tutmakta ve ekonomik büyümelerini yavaşlatıcı etkide bulunmaktadır. Çin sahip olduğu iç pazarın büyüklüğü ve ucuz iş…

Çin’in Mevcut Durumu

Çin’in Mevcut Durumu Çin Halk Cumhuriyeti ile aramızdaki ticaret dengesi ülkemiz aleyhine bozulmuş bulunmakla beraber 1997-1999 yılları arasında düşüş gösteren ihracatımız 2000 yılında itibaren artmaya başladı ve 2001 yılı itibariyle ticaret açığı azalma gösterdi. Sözkonusu ticaret açığı temelde iki ülkede mevcut pazara giriş koşullarının farklılığından kaynaklandı. Çin Halk Cumhuriyeti özellikle gerçekleştirmekte olduğu yapısal reformlar sonucunda kısa vadede ortaya çıkması muhtemel işsizlik ve enflasyonist baskıların azaltılması amacıyla ithalatı baskı altına tutarak…

Çin’in İhraç Edilen Malları

Çin’in İhraç Edilen Malları Demir/alaşımsız çelik (karbon yüzde 85), Arıtılmamış bakır, elektrolitik arıtma için bakır anotları, Akrilik/modakrilik sentetik lif demetleri, Ham/kabaca yontulmuş mermer, traverten, Tabii borat konsantreleri, Demir-alaşımsız çelikler (karbon yüzde 25), Kıvılcım ateşlemeli,motorlu taşıtlar (1500 silindir 3000 cm³), Bloklar,kalın dilimler şeklinde kesilmiş mermer, traverten, Bakır cevherleri-konsantreleri, Horozlar ve tavuklar, parça halindeki et, sakatat-dondurulmuş, Telefon ve telgrafların aksam ve parçaları, Bakır-hurda döküntüleri, 6 mm’den kalın uzunlamasına biçilmiş kayın, Dökme demir…

Çin’deki Anlaşmalar / Protokoller

Çin’deki Anlaşmalar / Protokoller Ticaret Anlaşması (Pekin, 16 Temmuz 1974) Ticaret Protokolü (Pekin, 18 Mayıs 1981) Ekonomik Ve Sınai Teknik İşbirliği Anlaması (Pekin, 19 Aralık 1981) Standardizasyon Alanındaişbirliği Anlaşması (Pekin,19mart1990) Bilimsel Ve Teknik İşbirliği Anlaşması (Pekin 30 Ekim 1990) Yatırımların Karşılıklı Olarak Korunmasıve Teşviki Anlaşması (Pekin, 13 Kasım 1990) Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması (Pekin, 9 Mayıs 1991) TC-ÇHC Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Ve Vergi Kaçakçılığına Engel…

DTÖ Üyesi Çin’in Türk Tekstili Üzerindeki Etkileri

DTÖ Üyesi Çin’in Türk Tekstili Üzerindeki Etkileri Çin’in DTÖ üyeliğinin Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu ve olumsuz sonuçları olacaktır. Ülkemiz açısından en büyük sorunun tekstil ürünlerinde yaşanmıştır. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Çin’e yönelik tekstil kotalarının kalkması ile AB ve ABD piyasasında Türkiye büyük oranlı bir rekabet ile karşı karşıya kalmıştır. Özellikle katma değeri düşük ve uluslararası alanda marka olamamış tekstil ürünlerinin Çin ile bu tarihten itibaren rekabet etmesi oldukça güçlü.…

Çinlileşme Seddi’ni Aşamıyoruz

Çinlileşme Seddi’ni Aşamıyoruz Çin ile Türkiye arasında ekonomik işbirliği genişliyor. Türk işadamları, ticaret hacminde oluşan uçurumu kapatmak için Çinlileşme duvarını aşamıyor. Orada uyuyan bir dev var. Bırakın uyusun, zira uyandığında bu dev dünyayı sarsacaktır…? Bir zamanlar Çin için böyle diyen Napolyon Bonapart, düşüncelerinde yanılmadı. 2001’de Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan 1,3 milyar nüfuslu bu ülkeye uygulanan kotalar geçen yıl kaldırıldı. Böylece dünya yeni bir süper güçle tanıştı. Artık “Made in…